PAKIET Kurs obrotu złotem dewizowym + AML (e-learning)

Korzyści:

 • Dostęp do kursów aż  21 dni na platformie edukacyjnej  , która działa 24/7!
 • Zdobycie wiedzy, umiejętności,ukończenie kursu stanowi podstawę uzyskania uprawień do obrotu złotem,
 • Wysyłka dokumentów potwierdzających  ukończenie szkoleń  w terminie  do 7 dni roboczych**

Zapisz się na obowiązkowe szkolenia i zdobądź nowe kompetencje już dziś!

899,00  z VAT

Opis

 

PAKIET KURSÓW ZAWIERA:

Kurs obrotu złotem dewizowym (e-learning)

Opis: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Program:

 1. Kruszce wprowadzenie
 2. Złoto dewizowe
  • Najważniejsze zagadnienia
  • Metody sprawdzania autentyczności złota
  • Obliczanie próby złota i srebra
 3. Srebro
  • Najważniejsze zagadnienia
  • Metody sprawdzania autentyczności srebra
 4. Platyna dewizowa
  • Najważniejsze zagadnienia
 5. Systemy i cechy probiercze
  • Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
  • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
  • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
   • Belgia
   • Bułgaria
   • Chorwacja
   • Cypr
   • Czechy
   • Dania
   • Estonia
   • Finlandia
   • Francja
   • Hiszpania
   • Holandia
   • Irlandia
   • Litwa
   • Łotwa
   • Malta
   • Portugalia
   • Rumunia
   • Słowacja
   • Słowenia
   • Szwecja
   • Węgry
   • Wielka Brytania
 6. Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
  • Prawo dewizowe
  • Kodeks karny
  • Kodeks karny skarbowy
  • Prawo probiercze
  • Podatek od towarów i usług
 7. Działalność Kantorowa
  • Zakładanie działalności kantorowej
  • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
 8. Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające.

Aktywność czasowa w kursie: min. 18 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność czasową znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki.System zapisuje każdą aktywność.

Czas dostępu do kursu: 21 dni (od dnia wysłania dostępu). Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany (kurs nie zawiera elementów strategii  sprzedaży produktowej!)

Warunki ukończenia kursu:

 • zapoznanie się z wszystkimi materiałami szkoleniowymi i aktywność  czasowa w kursie  minimum 18 h zegarowych,
 • wykonanie każdego testu, egzaminu i  każdego zadania praktycznego na minimum 80% (egzamin 2 próby)

Szczegóły oferty KOZD https://kursykasjerskie.pl/produkt/kurs-obrotu-zlotem-dewizowym-e-learning/

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: min. 12 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki.System zapisuje każdą aktywność.

Czas dostępu do kursu: 21 dni licząc od dnia wysłania dostępu. Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Program:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 2. Terroryzm i metody jego finansowania.
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne.
 5. Nietypowe działania Klientów.
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
 7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych.
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 11. Krajowa ocena ryzyka.
 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
 17. Kontrola instytucji obowiązanych.
 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
 19. Biblioteka AML.
 20. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością  czasową w tej ofercie (min. 12h),
 • wykonanie każdego ćwiczenia  na minimum 80% i testu na minimum 80%

Poziom trudności: od średniozaawansowany/zaawansowany (w/w kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej)

Szczegóły oferty AML https://kursykasjerskie.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe z późniejszymi zmianami,ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PAKIET Kurs obrotu złotem dewizowym + AML (e-learning)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Indexed Articles