How Can We Help?

Jakie szkolenia potrzebne są do otwarcia kantoru?

Jesteś w:
< Wszystkie podpowiedzi

Każda osoba, która zamierza otworzyć kantor lub chce w nim pracować,  zobowiązana jest zgodnie z ustawą o prawie dewizowym oraz ustawą  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu do ukończenia:

Pakiety kursów

Po prawidłowym ukończeniu w/w kursów uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwa z hologramem wymagane i akceptowane przez NBP.

Brak ukończenia szkolenia oraz posiadania stosownych zaświadczeń uniemożliwia prowadzenie kantoru oraz może być zagrożone karą finansową.

 

Table of Contents