PAKIET KWZ 7 walut+AML

Korzyści z wyboru pakietu

 • Wydłużony dostęp do kursów aż 28 dni!
 • Korzystna cena!
 • Po ukończeniu kursów szybka wysyłka świadectw ukończenia kursów od 1 do 5 dni roboczych**

 

Zdobądź nowe uprawnienia  nawet w kilka dni!

929,00  z VAT

Opis

PAKIET kursów dla pracowników kantorów

W skład pakietu wchodzą:

Kasjer walutowo-złotówkowy – 7 walut (e-learning)

Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

Aktywność czasowa w kursie: 22 h zegarowe.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.

Dostęp do kursu: 28 dni (licząc od dnia wysłania dostępu)Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Część 1

 1. Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
 2. Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
 3. Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.

Część 2

 1. Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.– banknoty obiegowe o różnych nominałach– monety obiegowe i okolicznościowe
 2. Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
 3. Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
 4. Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
 5. Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
 6. Dolar kanadyjski – Wzory i zabezpieczenia
 7. Czeska korona – Wzory i zabezpieczenia.

Część 3

 1. Wprowadzenie do działalności kantorowej.
 2. Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.

Część 4

 1. Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.

Część 5

Test praktyczny  i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki ukończenia kursu:

– zapoznanie się z całym materiałem i aktywność w kursie 22 h,

– wykonanie każdego testu i egzaminu na min. 80%  (3 próby każdego testu, 2 próby egzaminu)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.

Dostęp do kursu: 28 dni (licząc od dnia wysłania dostępu).Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 2. Terroryzm i metody jego finansowania.
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
 5. Nietypowe działania Klientów.
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
 7. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
 8. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
 9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 10. Krajowa ocena ryzyka.
 11. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
 12. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
 13. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
 14. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
 15. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
 16. Kontrola instytucji obowiązanych.
 17. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
 18. Biblioteka AML.
 19. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:
– zapoznanie się z całym materiałem i aktywność w kursie minimum 12 h,
– wykonanie każdego testu na minimum 80% i każdego ćwiczenia na minimum 80%

Poziom trudności: średniozaawansowany/zaawansowany

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Indexed Articles