PAKIET KWZ 5 walut+AML (e-learning)

Korzyści z wyboru pakietu:

 • Dostęp do  kursów aż   21 dni!
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku kasjera walutowo-złotówkowego,
 • Wysyłka dokumentów potwierdzających  ukończenie szkoleń  w terminie  1- 7 dni roboczych**

Zapisz się na obowiązkowe szkolenia i zdobądź nowe kompetencje już dziś!

 

778,00  z VAT

Opis

PAKIET  ZAWIERA:

Kasjer walutowo-złotówkowy (e-learning)

Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

Aktywność czasowa w kursie: minimum 18 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o tempie nauki.System zapisuje każdą aktywność.

Czas dostępu do kursu: 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany (kurs nie zawiera elementów strategii  sprzedaży produktowej!)

Program kursu:

Część 1

 1. Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
 2. Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
 3. Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.

Część 2

 1. Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.- banknoty obiegowe o różnych nominałach- monety obiegowe i okolicznościowe
 2. Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
 3. Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
 4. Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
 5. Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.

Część 3

 1. Wprowadzenie do działalności kantorowej.
 2. Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.

Część 4

 1. Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.

Część 5

Egzamin praktyczny  i testy sprawdzające.

Warunki ukończenia:

– zapoznanie się z całym materiałem  i aktywność w kursie min. 18 h,

– wykonanie każdego testu/ćwiczenia na minimum 80%  i egzaminu na minimum  80% (3 próby każdego testu/ćwiczenia, 2 próby egzaminu)

Szczegóły oferty KWZ https://kursykasjerskie.pl/produkt/kwz/

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: minimum 12 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o tempie nauki.System zapisuje każdą aktywność.

Czas dostępu: 21 dni (od dnia wysłania dostępu). Dostępy wysyłane do 24 godzin roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Poziom zaawansowania: od średniozaawansowany

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 2. Terroryzm i metody jego finansowania.
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
 5. Nietypowe działania Klientów.
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
 7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych.
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 11. Krajowa ocena ryzyka.
 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
 17. Kontrola instytucji obowiązanych.
 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
 19. Biblioteka AML.
 20. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością  czasową w ofercie (min. 12h),
 • wykonanie każdego ćwiczenia na minimum 80%  i każdego  testu na minimum 80%

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Poziom trudności kursów: średniozaawansowany/zaawansowany (kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej)

Szczegóły oferty AML https://kursykasjerskie.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

 

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe   z późniejszymi zmianami,ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PAKIET KWZ 5 walut+AML (e-learning)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Indexed Articles