How Can We Help?

Jak szybko otrzymam zaświadczenie ukończenia szkolenia?

Jesteś w:
< Wszystkie podpowiedzi

Tylko po prawidłowym ukończeniu szkolenia i otrzymaniu od Uczestnika danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia/świadectwa, dokument potwierdzający udział w kursie  jest wysyłany od 24h do 7 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć jeszcze czas niezbędny na dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polska.

Table of Contents