W czym możemy pomóc?

Czy wyniki w kursach są weryfikowane?

Jesteś w:
< Wszystkie podpowiedzi

TAK.  Po spełnieniu 3 warunków  opisanych w ofercie, emailu z  dostępami oraz instrukcji wykonania szkolenia udział jest weryfikowany.Niespełnienie któregokolwiek warunku np: brak oceny z  zadania praktycznego (minimum 80%), niewykonanie  testu/egzaminu na minimum 80%, nieosiągnięcie wymaganego limitu aktywności na kontrolerze czasu np: 12 h  skutkuje niezaliczeniem kursu.

W przypadku otrzymaniu emailowego zapytania, BOK może dokonać sprawdzenia aktywności konkretnego uczestnika.

Table of Contents