Czy po skończonym szkoleniu mogę otrzymać duplikat dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu?

Jesteś w:
< Wszystkie podpowiedzi
  • TAK. Uczestnik  po pozytywnym zakończeniu szkolenia i podaniu niezbędnych danych do świadectwa może otrzymać  duplikat dokumentu (opłata 30 zł brutto).Duplikaty wystawiane tylko do 5 lat od daty zakończenia szkolenia.
  • ORYGINAŁ świadectwa  zostaje wysłany pocztą  na wskazany adres korespondencyjny po ukończeniu szkolenia i jest wliczony w cenę szkolenia.
  • Ponowna wysyłka dokumentu spowodowana błędnym podaniem danych lub nieodebraniem przesyłki w terminie 14 dni wiąże się z opłatą 30 zł brutto.
  • Obowiązujące regulacje prawne nie upoważniają nas do wykonywania scanów dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu.
  • W sprawie duplikatu lub ponownej wysyłki prosimy o kontakt email biuro@kursykasjerskie.pl
Table of Contents