Kurs obrotu złotem dewizowym (e-learning)

Kurs dostosowany do zmian w przepisach obowiązujących od 2023r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • ukończenie kursu stanowi podstawę uzyskania uprawień do obrotu złotem,
 • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, dostęp do platformy aż 21  dni!
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość nauki na komputerze, laptopie i samodzielna decyzja o godzinach nauki
 •  materiały edukacyjne w kursie na bieżąco aktualizowane!,
 • forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Zdobądź nowe umiejętności i potrzebne uprawnienia nawet w kilka dni!

579,00  z VAT

Opis

 Kurs obrotu złotem dewizowym (e-learning)

Kategoria:Edukacja finansowa

Typ szkolenia: E-learning, testy i zadania praktyczne na platformie

Opis: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

Jak zapisać się na szkolenie?

 1. Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia na adres email (login, hasło, link do kursu) oraz właściwą fakturę.

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. robocze od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Aktywność czasowa w kursie : min. 18 h zegarowych (kontroler czasu na platformie z kursem)Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. System zapisuje każdą aktywość.

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez 21  dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.W dowolnym tempie można wykonać kurs.System zapisuje każdą aktywność.

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim , plikami merytorycznymi w formie (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami , poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami, testami i zadaniami praktycznymi.

Program:

 1. Kruszce wprowadzenie
 2. Złoto dewizowe
  • Najważniejsze zagadnienia
  • Metody sprawdzania autentyczności złota
  • Obliczanie próby złota i srebra
 3. Srebro
  • Najważniejsze zagadnienia
  • Metody sprawdzania autentyczności srebra
 4. Platyna dewizowa
  • Najważniejsze zagadnienia
 5. Systemy i cechy probiercze
  • Cechy probiercze w Polse od 1920 r.
  • System probierczy obowiązujący w Unii Europejskich
  • Cechy probiercze w wybranych krajach europejskich:
   • Belgia
   • Bułgaria
   • Chorwacja
   • Cypr
   • Czechy
   • Dania
   • Estonia
   • Finlandia
   • Francja
   • Hiszpania
   • Holandia
   • Irlandia
   • Litwa
   • Łotwa
   • Malta
   • Portugalia
   • Rumunia
   • Słowacja
   • Słowenia
   • Szwecja
   • Węgry
   • Wielka Brytania
 6. Wybrane przepisy prawne w zakresie obrotu dewizami
  • Prawo dewizowe
  • Kodeks karny
  • Kodeks karny skarbowy
  • Prawo probiercze
  • Podatek od towarów i usług
 7. Działalność Kantorowa
  • Zakładanie działalności kantorowej
  • Prowadzenie kantoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
 8. Ćwiczenia praktyczne i testy sprawdzające.


KursyKasjerskie.pl Kurs obrotu złotem dewizowym (e-learning)

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje  rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.Dokument akceptowany przez instytucje prywatne i publiczne.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników kantorów,
 • pracowników instytucji finansowych zajmujących się obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową,
 • pracowników lombardów,
 • pracowników komisów,
 • osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


Poziom zaawansowania:
od średniozaawansowany (kurs nie zawiera elementów strategii  sprzedaży produktowej/przemysłowej!)

Warunki ukończenia kursu:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia i uzyskanie na kontrolerze czasu minimum 18 h aktywności,
 • wykonanie każdego testu na minimum 80% , egzaminu na minimum 80%  i  otrzymanie oceny z każdego zadania praktycznego  minimum  80% (egzamin 2 próby)

Korzyści:

 • uzyskanie świadectwa jest podstawą uprawnień do obrotu złotem,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku związanym z obrotem złotem dewizowym,
 • umiejętność weryfikacji autentyczności złota i srebra

100% zdobycia kompleksowej wiedzy!
Kurs spełnia wymogi art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe  Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami.

Zdobądź uprawnienia i umiejętności  nawet w kilka dni!

Indexed Articles

Może spodoba się również…