Weryfikator dokumentów (e-learning)

Korzyści :

 • szybki dostęp do platformy po opłaceniu zamówienia,
 • opieka Trenera/Konsultanta online podczas udziału w  kursie,
 • szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
 • nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
 • możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
 • możliwość pobrania wybranych materiałów szkoleniowych


Zapisz się na kurs
i zdobądź praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów.

279,00 329,00  z VAT

Opis

Kurs – Weryfikator dokumentów

Kategoria: Weryfikacja kontrahenta

Typ szkolenia: E-learning, testy i zadania praktyczne na platformie do nauki

Opis: Podstawowymi celami  jest umożliwienie jego uczestnikom zdobycia unikalnej umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów firmowych oraz urzędowych.  Poznanie sposobów wytwarzania dokumentów oraz zastosowanych w nich zabezpieczeń.

Jak zapisać się na szkolenie?

 1. Kliknąć „zamów teraz” i wypełnić formularz zamówienia. W odpowiedzi na adres email zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia (faktura proforma). Po zaksięgowaniu na koncie firmy należności za szkolenie Uczestnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do szkolenia (login, hasło, link do szkolenia) na adres email oraz właściwą fakturę.
 2. e-mail biuro@kursykasjerskie.pl

Dostęp do kursu: Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Aktywność czasowa w kursie: 18 h zegarowych (kontroler czasu na platformie z kursem)

Miejsce wykonania kursu: Dostęp do szkolenia 24 h/7  na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 lub 21 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Program:

 1. Słownik pojęć weryfikatora dokumentów.
 2. Fałszerstwa dokumentów.
 3. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych na banknotach i dokumentach.
 4. Dokumenty potwierdzające tożsamości- metody zabezpieczenia m.in:
  • dowód tożsamości (wzory 2001.2013/2015/2019)
  • paszport (wzory 2008/2018)
  • prawo jazdy( wzory 2004/2013/2018)
  • karta pobytu (2011/2020)
  • karta Polaka (wzory 2008/2017)
 5. Legitymacje służbowe – 26 dokumentów..
 6. Pozostałe dokumenty i legitymacje oraz metody ich zabezpieczenia.
 7. Pieczęcie i procedury kancelaryjne.
 8. Weryfikacja firm i instytucji.
 9. Narzędzia do weryfikacji danych osób i firm.
 10. Testy i ćwiczenia sprawdzające.

KursyKasjerskie.pl Weryfikator dokumentów (e-learning)

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe zaświadczenie  ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 ustawy 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Zaświadczenie akceptowane przez instytucje prywatne i publiczne.

Grupa docelowa: 

Kurs skierowany jest przede wszystkim do:

 • osób, które w wykonywanej pracy weryfikują dokumenty klientów, kontrahentów,
 • osób, które chcą nabyć umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów


Poziom zaawansowania:
 podstawowy/średniozaawansowany

Warunki ukończenia kursu:

 • zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
 • wykonanie ćwiczeń i egzaminu na min. 80% ( 3 próby ćwiczeń i 2 próby egzaminu)


Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in.:

 • samodzielnie rozpoznać cechy i znaki charakterystyczne dokumentów tożsamości,
 • samodzielnie ocenić autentyczność dokumentów,
 • samodzielnie znaleźć niezbędne informację na temat kontrahenta,
 • samodzielnie dokonać trafnych interpretacji zebranych materiałów.


Zdobądź praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów!

Indexed Articles