PAKIET KWZ 8 walut+AML (e-learning)

Korzyści  wyboru pakietu:

 • Wydłużony dostęp do szkoleń aż 21 dni!
 • Zdobycie wiedzy, umiejętności, uprawnień wystarczających do wykonywania pracy na stanowisku kasjer walutowo-złotówkowy,
 • Szczegółowe omówienie aktualnych procedur oraz zmian obowiązujących od 2024r.,
 • Po prawidłowym ukończeniu szkoleń, wysyłka dokumentów   do 7 dni roboczych**

Zdobądź nowe kompetencje i zapisz się na obowiązkowe szkolenia już dziś!

949,00  z VAT

Opis

PAKIET KURSÓW ZAWIERA:

Kasjer walutowo-złotówkowy – 8 walut (e-learning)

Opis: Celem kursu jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

Aktywność czasowa w kursie:  minimum 24 h zegarowe.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. System zapisuje każdą aktywność.

Dostęp do kursu: 21 dni (licząc od dnia wysłania dostępu).Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Program kursu:

Część 1

 1. Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
 2. Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
 3. Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.

Część 2

 1. Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.- banknoty obiegowe o różnych nominałach- monety obiegowe i okolicznościowe
 2. Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
 3. Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
 4. Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
 5. Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
 6. Dolar kanadyjski – Wzory i zabezpieczenia.
 7. Czeska korona – Wzory i zabezpieczenia.
 8. Hrywna ukraińska – Wzory i zabezpieczenia.

Część 3

 1. Wprowadzenie do działalności kantorowej.
 2. Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.

Część 4

 1. Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.

Część 5

Test praktyczny  i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki ukończenia:

– zapoznanie się z materiałem i aktywność czasowej w kursie min. 24 h zegarowe

– wykonanie każdego testu/ćwiczenia na minimum 80%  i egzaminu na minimum  80% (3 próby każdego testu/ćwiczenia, 2 próby egzaminu)

Poziom trudności: od średniozaawansowany/zaawansowany (kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej)

Szczegóły oferty KWZ8 https://kursykasjerskie.pl/produkt/kwz-8-walut-warsztat-e-learning/

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Aktywność czasowa w kursie: min. 12 h zegarowych.Kontroler czasu odmierzający aktywność znajduje się na stronie z kursem.Samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki. System zapisuje każdą aktywność.

Dostęp do kursu: 21 dni (licząc od dnia wysłania dostępów). Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. roboczych od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za kurs.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 2. Terroryzm i metody jego finansowania.
 3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
 4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
 5. Nietypowe działania Klientów.
 6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
 7. Wprowadzenie do problematyki danych osobowych.
 8. Rola i zadania instytucji obowiązanych.
 9. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
 10. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 11. Krajowa ocena ryzyka.
 12. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
 13. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
 14. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
 15. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
 16. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
 17. Kontrola instytucji obowiązanych.
 18. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
 19. Biblioteka AML.
 20. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Warunki ukończenia:
– zapoznanie się z materiałem i aktywność w kursie minimum 12 h zegarowych,
– wykonanie  każdego testu na minimum 80% i każdego ćwiczenia na minimum 80%

Poziom trudności: od średniozaawansowany/zaawansowany (kursy nie zawierają elementów strategii sprzedaży produktowej)

Szczegóły oferty AML https://kursykasjerskie.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

** Po prawidłowym ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem  wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe  z późniejszymi zmianami,ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 1 marca 2018r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. 

 

Indexed Articles